ประวัติคุณพ่อมานิต สุขประชา

เพิ่งกลับมาจากชัยนาท ไปช่วยงานศพคุณปู่ที่เพิ่งสิ้นลมไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2553 รวมอายุของปู่ก็ 93 ปี 3 เดือน 12 วัน

ไหนๆ ก็ไหนๆ ขอเอาประวัติของปู่มาแปะลงไว้ในนี้เลยดีกว่าครับ

ประวัติคุณพ่อมานิต  สุขประชา

 

คุณพ่อมานิต  สุขประชา (เดิมชื่อ เสนาะ) เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2460 ที่บ้านหัวยาง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นบุตรของ นายลออ และนางลมัย สุขประชา มีพี่น้องท้องเดียวกัน 9 คน คือ

 1. นางบุญเลื่อน  ศึกษากิจ  ถึงแก่กรรมเเล้ว
 2. นางทองดี  จันทวิมล  ถึงแก่กรรมแล้ว
 3. นางกุหลาบ  จันทวิมล ถึงแก่กรรมแล้ว
 4. เด็กหญิงแฉล้ม สุขประชา ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์
 5. นายมานิต  สุขประชา  เจ้าของประวัติ
 6. เด็กหญิงไฉน สุขประชา ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเยาว์
 7. นายสนาม  สุขประชา  ถึงแก่กรรมแล้ว
 8. นายอัมรินทร์  สุขประชา  ถึงแก่กรรมแล้ว
 9. นางสายหยุด  เทียมทอง ถึงแก่กรรมแล้ว

การศึกษา

ศึกษาชั้นมัธยมปีที่1-6 ณ โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์ โรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท และเรียนชั้นมัธยมปีที่7-8 ณ โรงเรียนวังสมเด็จบูรพาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ จนจบในปี พ.ศ.2481

การเข้ารับราชการ

พ.ศ.2482 เป็นครูประชาบาล โรงเรียนวัดหนองพังนาค และวัดหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ.2483 เป็นครูใหญ่ โรงเรียนราษฎร์บำรุงผดุงวิทยา ตลาดโพนางดำตก
พ.ศ.2484 เป็นเสมียนสรรพากรอำเภอมโนรมย์ และในปีนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากเสนาะ มาเป็น มานิต
ตามนโยบายการตั้งชื่อของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
พ.ศ.2485-87 เป็นปลัดอำเภอประจำตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ.2492-95 เป็นสมุห์บัญชีอำเภอตรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.2496-2518 เป็นผู้ช่วยสรรพากรจังหวัด และ สมุห์บัญชีอำเภอโท อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ.2519-21 เป็นสมุห์บัญชีอำเภอเอก อำเภอสวรรคโลก และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จนครบเกษียณอายุราชการ เมื่อ 30กันยายน พ.ศ.2521
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

 1. เหรียญ เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
 2. เหรียญ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 3. เหรียญ จตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 4. เหรียญ บรมราชาภิเศก
 5. เหรียญ จักรพรรดิมาลา

การสมรส

คุณพ่อมานิต  สุขประชา ได้สมรสกับคุณแม่ สมานใจ สุชีวะ ในปี พ.ศ.2484 ที่บ้านหัวยาง ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีบุตร 2 คนคือ

 1. นายแพทย์ปรีดา  สุขประชา จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
 2. นายมาโนช  สุขประชา จบการศึกษาจากศูนย์อนามัยภาคกลาง จังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

การที่คุณพ่อมานิต  นามสกุล สุขประชา เพราะ  บิดาคือนายลออ นั้น มีปู่ชื่อ สุข มีบิดาชื่อ สาย มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนประชา ตำแหน่งเลขาเจ้าเมืองชัยนาทในสมัยนั้น จึงรวมกันตั้งเป็นชื่อสกุลว่า
สุขประชา ซึ่งบรรดาลูกหลานได้ใช้สืบมาจนปัจจุบันนี้

ประวัติการเจ็บป่วย

คุณพ่อมานิต สุขประชา มีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด เพราะคุณพ่อชอบออกกำลังด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้านเป็นประจำ จนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้รับการดูแลรักษาอย่างดียิ่งจาก แพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ จนอาการดีขึ้นเป็นปกติดังเดิม
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หกล้มที่บ้าน กระดูกสะโพกด้านซ้ายหัก ได้รับการรักษาและดูแลอย่างดียิ่งจากนายแพทย์สุเทพ วัตถุสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท, นายแพทย์ทนงศักดิ์ หอมทรัพย์, นายแพทย์ปกาสิทธิ์ และแพทย์หญิงสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย์ ณ โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จนอาการดีขึ้นสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 หกล้มอีกครั้งที่บ้าน กระดูกสะโพกด้านขวาหัก และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาทตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รับความอนุเคราะห์ดูแลอย่างดียิ่งจากนายแพทย์สุเทพ วัตถุสินธุ์, นายแพทย์นฤพนธ์ วุฒิเดชกำจร, นายแพทย์จิตติ กิจพฤกษ์, คณะแพทย์ และพยาบาลทุกท่าน
จนเมื่อวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2553 คุณพ่อมานิต มีอาการหอบเหนื่อย หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว มีอาการปอดบวมแทรกซ้อน คณะแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างสุดความสามารถ แต่ไม่อาจยื้อชีวิตคุณพ่อมานิต เอาไว้ได้ จนเมื่อเวลา 10 นาฬิกาของวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม คุณพ่อมานิตก็จากไปด้วยอาการอันสงบ สิริรวมอายุได้ 93 ปี 3 เดือน 12 วัน

บุญกุศลใดที่คุณพ่อมานิต สุขประชา ได้กระทำความดีในทั้งอดีตชาติและชาติปัจจุบัน ขอให้บุญกุศลนั้นจงนำดวงวิญญาณของคุณพ่อมานิต สุขประชา ได้ไปสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์สัมปรายภพด้วยเทอญ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s